Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi

İkinci dünya müharibəsinin faciəsini görən bəşəriyyət sonunda öz hüquqlarını bəyan etmişdir. 10 dekabr 1948-ci ildə bəşəriyyət tarixində ilk dəfə insan hüquqlarına dair universal sənəd qəbul edildi. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi preambula və 30 maddədən ibarətdir. [… davamını oxu]

YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ HAQQINDA AVROPA XARTİYASI

Strasburq, 15 oktyabr 1985-ci il Preambula  Avropa Şurasının üzvü olub, bu Xartiyanı imzalamış dövlətlər,  Avropa Şurasının məqsədinin ümumi sərvət sayılan ideal və prinsiplərin təntənəsi və qorunması naminə onun üzvləri arasında daha sıx birliyə nail olmaqdan [… davamını oxu]