Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının   26 dekabr 1997-ci il tarixli 418-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikası Su Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.   Su Məcəlləsi[1]   I bölmə   Ümumi müddəalar   I fəsil [… davamını oxu]

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin ərazilərində yerləşən su təsərrüfatı obyektlərinin istifadəsi və onların mühafizəsi ilə əlaqədar bələdiyyələrlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər arasında münasibətlərin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. I [… davamını oxu]

“Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə əlavə tədbirlər haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 1. Müəyyən edilsin ki: “Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq [… davamını oxu]